POLIMERI HI-TECH >> membri | proiecte | aparatura | colaboratori | publicatii | aplicatii


BIOENZINIT >> prezentare | parteneri | obiective | etape | contact


PARTENERI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti - Departament Polimeri
Coordonator proiect (P1)
Spl. Independentei nr. 202, sector 6, 060021, Bucuresti
Director proiect
Dr ing. Andrei Sarbu
Partener 2 (P2)
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" UMF-Cluj
Str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca, 400023, Jud. Cluj
Responsabil P2
Prof. dr. Robert Sandulescu
Partener 3 (P3)
Universitatea Bucuresti - Centrul de Cercetare pentru Protectia Mediului si Valorificarea Deseurilor (UB-PROTMED)
Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 36-40, sector 5, 050107, Bucuresti
Responsabil P3
S.L. dr. Corina Bradu
Partener 4 (P4)
Universitatea Bucuresti - Centrul de Cercetare Dezvoltare Materiale Polimere, Mezofaze si Metode Neconventionale de Protectia Mediului (UB-MEZOFAZE)
Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 36-40, sector 5, 050107, Bucuresti
Responsabil P4
Prof. dr. Emil Barna
Partener 5 (P5)
Universitatea Politehnica Bucuresti - UPB
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Str. Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, 060042, Bucuresti
Responsabil P5
Prof. dr. ing. Horia Iovu


Rolul si responsabilitatile fiecarui participant pentru realizarea proiectului


Etape / Activitati / Participanti

Etapa I:  Studii si cercetari preliminare pentru identificarea principiilor de baza ale realizariii noilor biosenzori pentru monitorizarea nitratilor si nitritilor
Activitate I.1:  Studii si analize necesare elaborarii tehnologiei de laborator
Partener P1(CO):  Studiu privind posibiltatile de imobilizare covalenta pe polimeri a enzimelor utile pentru monitorizarea nitratilor si nitritilor.
Partener P2:  Studiu privind obtinerea de biosenzori pentru monitorizarea nitratilor si nitritilor.
Partener P3:  Studiu privind metodele de analiza pentru monitorizarea nitrtilor din apa destinata consumului uman.

Etapa II:  Cercetari pentru elaborarea tehnologilor de producere a biosenzorilor pe baza de enzime imobilizate covalent pe polimeri
Activitate II.1:  Elaborare model experimental-tehnologie de producere a biosenzorilor pentru monitorizarea nitratilor si nitritilor din ape
Partener P1(CO):  Cercetari pentru elaborarea tehnologiei de laborator pentru imobilizarea enzimelor pe membrane polimerice.
Partener P2:  Cercetari pentru determinarea activitatii enzimatice a membranelor continand enzime imobilizate covalent si pentru realizarea biosenzorului.
Partener P3:  Analize complete ale apelor destinate consumului uman cu evidentierea continutului lor de nitrati si nitriti.
Partener P4:  Analiza morfostructurala a polimerilor si nanocompozitelor enzimatice.
Partener P5:  Analize fizico-chimice si de mase moleculare privind polimerii, biopolimerii si nanocompozitele membranare continand enzime.
Activitate II.2:  Proiectare model experimental
Partener P1(CO):  Propunerea schemei de flux tehnologic si aparative pentru realizarea noilor materiale.
Partener P2:  Participa la proiectarea schemei de flux si aparative de realizare a noilor materiale.

Etapa III:  Realizarea modelului experimental - tehnologie de laborator de producere a biosenzorilor enzimatici pentru monitorizarea nitratilor si nitrtilor din ape destinate consumului uman
Activitate III.1:  Realizare model experimental - tehnologie de laborator
Partener P1(CO):  Definitivarea procedurii pentru producerea membranelor polimerice continand enzime imobilizate covalent.
Partener P2:  Definitivarea procedurii de laborator de realizare a biosenzorilor pentru monitorizarea nitratilor si nitritilor din ape.
Partener P4:  Caracterizarea structurala a compozitelor polimer-enzima.
Partener P5:  Caracterizarea fizico-chimica a nanocompozitelor polimerice.
Activitate III.2:  Elaborare documentatie model functional - tehnologie de laborator
Partener P1(CO):  Realizarea tehnologiei de producere a biosenzorilor pentru monitorizarea nitratilor si nitritilor din ape.
Partener P2:  Participa la realizarea tehnologiei de producere a biosenzorilori pentru monitorizarea nitratilor si nitritilor din ape.
Activitate III.3:  Experimentarea solutiei propuse de obtinere si utilizare a biosenzorilor enzimatici pentru monitorizarea nitratilor si nitritilor din ape destinate consumului uman
Partener P1(CO):  Experimentarea solutiei propuse de realizare a membranelor continand enzime imobilizate covalent.
Partener P2:  Experimentarea solutiei propuse de realizare a biosenzorilor pentru nitrati si nitriti.
Partener P3:  Experimentarea utilizarii biosenzorilor in monitorizarea nitratilor si nitritilor din ape destinate consumului uman.

Etapa IV:  Demonstrarea functionalitatii si utilitatii tehnologiei realizate pentru realizarea biosenzorilor enzimatici destinati monitorizarii nitratilor si nitritilor din ape destinate consumului uman, protectia prin brevet si diseminarea rezulatelor
Activitate IV.1:  Demonstrarea functionalitatii si utilitatii tehnologiei propuse de obtinere a biosenzorilor bazati pe enzime imobilizate covalent pe polimeri
Partener P1(CO):  Cercetari de demonstrare a reproductibilitatii tehnologiei de imobilizare covalenta a enzimei pe membrane polimerice.
Partener P2:  Cercetari de demonstrare a reproductibilitatii tehnologiei de producere a noilor biosenzori.
Partener P4:  Sprijina demonstrarea cu analize specifice.
Partener P5:  Caracterizarea complexa a polimerilor si compozitelor polimerice enzimatice.
Activitate IV.2:  Experimentarea si verificarea tehnologiei
Partener P3:  Cercetari de demonstrare a functionalitatii si utilitatii biosenzorilor enzimatici in monitorizarea apelor potabile, comparativ cu alte metode.
Activitate IV.3:  Proiectare si elaborare documentatie de analiza tehnico-economica
Partener P1(CO):  Coordoneaza si participa la activitatea de elaborare a studiului de fezabilitate.
Partener P2:  Participa la elaborarea studiului de fezabilitate.
Partener P3:  Participa la elaborarea studiului de fezabilitate.
Activitate IV.4:  Elaborarea specificatiei tehnice
Partener P1(CO):  Coordoneaza si participa la activitatea de elaborare a specificatiei tehnice.
Partener P2:  Participa la elaborarea specificatiei tehnice.
Partener P3:  Participa la elaborarea specificatiei tehnice.
Partener P4:  Participa la elaborarea specificatiei tehnice.
Partener P5:  Participa la elaborarea specificatiei tehnice.
Activitate IV.5:  Diseminarea pe scara larga a rezultatelor prin comunicarea si publicarea nationala si internationala a lor
Partener P1(CO):  Coordoneaza pe parcursul proiectului activitatea, in scopul realizarii a minim 4 comunicari stiintifice la conferinte internationale, minim 4 articole in reviste ISI, a unui CD-ROM, a unei pagini web si participarea la targuri si expozitii.
Partener P2:  Sustine diseminarea.
Partener P3:  Sustine diseminarea.
Partener P4:  Sustine diseminarea.
Partener P5:  Sustine diseminarea.
Activitate IV.6:  Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor
Partener P1(CO):  Coordoneaza activitatea de depunere a minim o cerere de brevet.
Partener P2:  Participa la activitatea de brevetare.
Partener P3:  Participa la activitatea de brevetare.
Partener P4:  Participa la activitatea de brevetare.
Partener P5:  Participa la activitatea de brevetare.