SISTEME HETEROGENE >> membri | proiecte | aparatura | colaboratori | publicatii | aplicatii | galerie foto

VIOLETA PURCAR
Cercetator stiintific I, Dr. chim.
E-mail: ;   
Tel: 021.316.30.93 (132)

Studii:

-  1999-2003: absolventa a Facultatii de Chimie, Universitatea Bucuresti, sectia Radiochimie, lucrarea de licenta: "Antioxidanti fenolici folositi la protectia poliolefinelor contra termooxidarii".
-  2003-2005: absolventa master la Facultatea de Chimie, Universitatea Bucuresti, sectia Chimie-Fizica si Radiochimie aplicata, lucrarea de disertatie: "Studiul radioxidarii si termooxidarii unor materiale plastice".
-  2005-2008: doctor in stiinte, titlul tezei de doctorat: "Contributii la studiul materialelor hibride polimeric-anorganice".

Functia actuala: cercetator stiintific I, ICECHIM - Departamentul Polimeri.

Membru al asociatiilor profesionale: Societatea Romana de Chimie.

Domenii de interes:

- Sinteze de nanohibride filmogene dopate cu nanoparticule metalice (Ag, Pd); sinteze de materiale hibride utilizand coloranti cationici si/sau polieteri polioli.
- Nanohibride filmogene cu proprietati fizico-chimice modificate in functie de natura participantilor reactivi.
- Studiul nanostructurii hibridelor asupra proprietatilor optice si fizico-chimice prin spectrometrie FTIR si UV-VIS, ESEM, analiza termogravimetrica.

Limbi straine: engleza, rusa.

Participarea la proiecte nationale si internationale:


Internationale:
-   Proiect European FP6: Enhancement the quality participation at FP6 projects in the polymer nanomaterials field - ENPONA (participant)

Nationale:
-   Grant CNCSIS tip TD: Studiul comparativ al unor hibride organic-anorganice sintetizate prin procesul sol-gel utilizand diferiti agenti de reticulare (director de proiect)
-   PNII-Idei: Compozite polimerice pe baza de structuri de nanosilice crescute prin metode blande pe entitati nanolamelare (SILICORE) (participant)
-   PNII: Nanocompozite cu proprietati electrice si magnetice destinate proceselor separative de inalta selectivitate (participant)
-   CEEX: Fenomene de suprafata si organizare in sisteme disperse cu fluide anizotrope (participant)
-   CEEX: Materiale avansate multifunctionale dopate cu nanopulberi de argint (participant)
-   CEEX: Retea stiintifica integrata pentru dezvoltarea materialelor polimere multifunctionale bazate pe cunoastere (participant)
-   CEEX: Noi materiale nanostructurate biocompatibile, cu proprietati dirijate si aplicatii biomedicale (participant)
-   CEEX: Sisteme compozite cromogen-polimerice pentru structuri fotoinduse de suprafata si senzori ion selectivi (participant)

Publicatii:

-   V. Purcar, D. Donescu, M. Ghiurea, C.L. Nistor, C. Petcu, Silver nanodispersions in organic-inorganic filmogene hybrids, Revue Roumaine de Chimie, 2007, 52 (8-9), 917-925.
-   V. Purcar, D. Donescu, C. Petcu, M. Vasilescu, Nanostructured hybrid systems with Rhodamine 6G, Journal of Dispersion Science and Technology, 2008, 29 (9), 1233-1239.
-   V. Purcar, D. Donescu, C. Petcu, R. Luque, D.J. Macquarrie, Palladium metal nanoparticles on organically modified thin hybrid films, Catalysis Communications, 2009, 10 (4), 395-400.