COMPOZITE POLIMERICE >> proiecte


BIOPOLACT >> prezentare | parteneri | etape | contact

Contract: 31-056

BIOPOLACT

- Materiale termoplastice biodegradabile din resurse regenerabile pentru ambalaje ecologice in scopul reducerii poluarii si a impactului negativ asupra mediului

Coordonator:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti - Departamentul Polimeri

Director de proiect:
Cristian-Andi NICOLAE
Tel. +40 21 316.30.75
Mobil: +40 723.605.607
E-mail: cristian.nicolae@icechim-pd.ro
Web: www.icechim-pd.ro