COMPOZITE POLIMERICE >> proiecte


DESPLAST >> prezentare | echipamente | echipa | conditii acces | contact

Denumirea proiectului:  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LABORATORULUI DE CARACTERIZARE FIZICO-MECANICA A POLIMERILOR PENTRU TESTAREA DESEURILOR DIN MATERIALE PLASTICE IN VEDEREA VALORIFICARII
Acronim:  DESPLAST
Numar contract:  18CP/2007
Finantare:  Buget de Stat - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Programul 2 - CAPACITATI
Bugetul proiectului:  1.800.000 lei
Durata proiectului:  2007-2009
Autoritatea Contractanta:  Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica - ANCS, Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod postal 010362, tel./fax: 021.318.30.67, http://www.mct.ro, RO 17728123
Institutia executanta:  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, sector 6, cod postal 060021, tel. 021.315.32.99, fax 021.312.34.93, http://www.icechim.ro, RO 2627996


REZUMATUL PROIECTULUI:

Obiectivul principal al proiectului este acela de a dezvolta capacitatea ICECHIM in domeniul caracterizarii fizico-mecanice si reologice a polimerilor, compozitelor polimerice si a deseurilor din materiale plastice in vederea valorificarii acestora prin achizitia de echipamente de cercetare performante.
Dintre obiectivele specifice ale proiectului amintim:
 -  dotarea laboratorului de caracterizare fizico-mecanica a polimerilor la nivelul impus de Uniunea Europeana;
 -  investigarea unor domenii noi de utilizare pentru polimeri, compozite si deseuri de materiale plastice pe baza testelor reologice si de prelucrabilitate si a caracterizarii in conditii diferite de temperatura si viteza de lucru;
 -  simularea conditiilor de lucru din instalatiile industriale si definirea parametrilor de operare pentru realizarea unor produse performante din polimeri si compozite polimerice.

Investitia consta in achizitionarea urmatoarelor aparate si echipamente de cercetare:
 -  echipament de caracterizare reologica Ón topitura a polimerilor si compozitelor polimerice;
 -  echipament de caracterizare fizico-mecanica a polimerilor si compozitelor polimerice.

Noua infrastructura va permite investigarea proprietatilor fizico-mecanice si reologice ale polimerilor si compozitelor polimerice si va conduce la definirea unor noi domenii de utilizare pentru materialele investigate, respectiv la elaborarea de noi teorii si modele, inclusiv a unor noi instrumente de proiectare si optimizare a materialelor pe baza de polimeri.