POLIMERI HI-TECH >> membri | proiecte | aparatura | colaboratori | publicatii | aplicatii


BIOCOPET >> prezentare | parteneri | obiective | etape | rezultate finale | contact


REZULTATE FINALE

De-a lungul derularii proiectului s-au realizat mai multi precursori de rezultate, concretizati in mai multe rezultate intermediare, dupa cum urmeza:

-  4 Studii documentare privind:

    -  sinteza unor copoliesteri biodegradabili dispersabili in apa, utilizand ca materie prima deseuri de PET;
    -  utilizarea acestor copoliesteri ca pelicule de acoperire pentru ingrasaminte;
    -  dispersarea copoliesterilor in apa;
    -  tipul de microorganisme implicate in biodegradarea poliesterilor,
s-au materializat in elaborarea unui
•  studiu documentar integrat ca rezultat intermediar, care a stat la baza elaborarii modelelor experimentale.

-  4 Modele experimentale s-au concretizat in realizarea a

•  10 Metode de laborator - rezultate intermediare privind:
    -  sinteza copoliesterilor biodegradabili, dispersabili in apa, din deseuri de PET;
    -  obtinerea dispersiilor apoase copoliesterice;
    -  acoperirea ingrasamintelor granulare NPK cu un film de copoliester biodegradabil, generat din dispersii apoase;
    -  testarea in casa de vegetatie a cineticii de eliberare a azotului din ingrasamintele tratate, stabilirea interelatiilor dintre microorganismele autotrofe (bacterii, microfungi) si poliesterii introdusi in sol.

-  6 Procedee de obtinere care au permis elaborarea a

•  3 Tehnologii de laborator de:
    -  sinteza a unor copoliesteri biodegradabili prin reciclarea chimica a deseurilor de PET;
    -  obtinere a dispersiilor apoase ale copoliesterilor biodegradabili.

-  7 Proceduri de testare care au permis intocmirea a

•  2 Rapoarte de experimentare privind:
    -  caracterizarea copoliesterilor sintetizati in laborator;
    -  caracterizarea dispersiilor copoliesterice apoase;
    -  testarea biodegradabilitatii produsului copoliesteric si a influentei produsului copoliesteric asupra dimensiunii si structurii comunitatii microorganismelor heterotrofe din sol (toxicologie);
    -  obtinerea ingrasamintelor cu solubilizare controlata a substantelor active;
    -  testarea comportarii ingrasamintelor cu eliberare controlata a substantei active in sol.

Acesti precursori de rezultate precum si rezultatele intermediare obtinute au permis selectarea unui procedeu de laborator optim de sinteza a unor copoliesteri biodegradabili, dispersabili in apa prin reciclarea chimica a deseurilor de PET, care s-a concretizat in elaborarea unei

•  Tehnologii de laborator perfectionate.

REZULTATELE finale ale proiectului sunt:

-  1 tehnologie pilot:

»  TEHNOLOGIE PILOT DE OBTINERE A UNOR MATERIALELE DE ACOPERIRE BIODEGRADABILE GENERATE DIN DISPERSII APOASE DE COPOLIESTERI, OBTINUTI PRIN RECICLAREA CHIMICA A DESEURILOR DE PET.

Procesul de sinteza a copoliesterilor biodegradabili, dispersabili in apa, este un proces de transesterificare-policondensare in topitura, care include transesterificarea degradativa a deseurilor de PET, utilizate ca materie prima.

Beneficii:

    -  reducerea consumului de materii prime derivand din prelucrarea petrolului, prin utilizarea unei cantitati semnificative (aproximativ 60% din compozitia finala a copoliesterului) de deseu polimeric precum si a unei materii prime derivand din biomasa (aproximativ 10% din compozitia finala a copoliesterului);
    -  cresterea randamentului procesului de sinteza a copoliesterului prin maximizarea proportiei de unitati structurale derivand de la izosorbit incorporate in structura chimica a acestuia, ceea ce conduce la evitarea pierderilor;
    -  reducerea timpului de reactie prin desfasurarea simultana a mai multor procese chimice;
    -  obtinerea unui copoliester cu proprietati dirijate - proprietati interdependente si totodata aflate in contradictie - conform necesitatilor reclamate de domeniul de aplicare;
    -  simplificarea procesului de obtinere a dispersiei apoase copoliesterice, permisa de insasi structura chimica si implicit proprietatile fizico-chimice ale copoliesterului obtinut prin aceasta tehnologie.

-  2 Produse pilot:

»  COPOLIESTER BIODEGRADABIL, GENERATOR DE FILM DIN DISPERSIE APOASA - BIOCOPET

Produsul este un poliester aromatic-alifatic biodegradabil, dispersabil in apa, obtinut prin reciclarea chimica a deseurilor de PET si avand in incorporat in structura chimica un derivat obtinut din biomasa.

Granule de fertilizant acoperite cu copoliester
Avantaje:
    -  nu este toxic;
    -  peliculele copoliesterice prezinta elasticitate buna precum si rezistenta fizico-mecanica;
    -  asigura eliberarea controlata a substantelor active din ingrasamintele tratate datorita distrugerii treptate a peliculei prin biodegradare;
    -  confera levigabilitate redusa ingrasamintelor incapsulate.

»  SISTEM DE INCAPLSULARE A INGRASAMINTELOR CU ELIBERARE CONTROLATA A SUBSTANTELOR ACTIVE - BIOCOPET D

Produsul este o dispersie apoasa, in concentratie de 35%, a copoliesterului aromatic-alifatic, biodegradabil, BIOCOPET, dispersie stabila, care nu contine cosolventi, amine sau agenti tensioactivi.

Dispersie apoasa copoliesterica

Avantaje:

    -  nu este toxic sau iritant;
    -  nu este inflamabil;
    -  prezinta viscozitate joasa;
    -  genereaza pelicule copoliesterice prin evaporarea apei.

 

Brevet: Dosar OSIM nr. A/01088/ 11.11.2010

Titlul brevetului: "Procedeu de obtinere a unui copoliester aromatic-alifatic biodegradabil, dispersabil in apa si dispersie apoasa a acestuia"
Autori: Stela IANCU, Monica DULDNER, Anca-Rovena LACATUSU, Emeric BARTHA, Dan-Florin ANGHEL

Articole in reviste cotate ISI:

Cornelia ILIE, Stela IANCU, Monica DULDNER, Dan-Florin ANGHEL, "WATER-DISPERSIBLE, BIODEGRADABLE COPOLYESTERS FROM PET WASTES. I.INVESTIGATION OF HYDROPHYLIC CHARACTER", Rev. Roumaine Chim. (transmis spre publicare - sept. 2010).

Cornelia ILIE, Dan-Florin ANGHEL, Marieta BALCAN, Georgeta STANGA, Adriana BARAN, "THE BEHAVIOR OF CARBOPOL 980 IN AQUEOUS SOLUTIONS OF NONIONIC SURFACTANTS. II.EVIDENCE OF COMPLEX FORMATION BY ELECTRICAL CONDUCTIVITY, STEADY-STATE FLUORESCENCE, DYE-SOLUBILIZATION AND TURBIDITY MEASUREMENTS", Revue Roumaine de Chimie, 55(6), 2010, 341-347.

Cornelia ILIE, Dan-Florin ANGHEl, Georgeta STANGA, Alexandru IOVESCU, Violeta PURCAR, "THE INFLUENCE OF NONIONIC SURFACTANTS ON THE CARBOPOL-PEG INTERPOLYMER COMPLEXES", Revue Roumaine de Chimie, 55(7), 2010, 409-417.

Emeric BARTHA, Stela IANCU, Monica DULDNER, Mircea D. VULUGA, Constantin DRAGHICI, Florina TEODORESCU, Dragos GHERASE, "GLYCOLYSIS OF PET WASTES WITH ISOSORBIDE: ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF HYDROXY OLIGOESTERS", Revista de Chimie (transmis spre publicare - nov. 2010).

Emeric BARTHA, Cornelia UNCUTA, Dragos GHERASE, Florina TEODORESCU, Constantin DRAGHICI, "CONFORMATIONAL EQUILIBRIA OF TADDOL-S IN SOLUTION INVESTIGATED BY VIBRATIONAL CIRCULAR DICHROISM", Chirality, 22, 2010, E115-E122.

Articole reviste alte cotatii:

Anca Rovena LACATUSU, Radu LACATUSU, Stela IANCU, Monica DULDNER, "THE EFFECT OF COMPLEX MINERAL FERTILIZERS COATED WITH CO-POLYESTER FILMS FROM PET WASTE RECYCLING ON SOIL CHEMICAL PROPERTIES", Lucrare prezentata la al 15-lea Congres Mondial de Ingrasaminte 29.aug.2010-2.sept.2010 in curs de publicare in extenso int-un volum sub editura Academiei Romane.

Anca Rovena LACATUSU, Radu LACATUSU, Mihail DUMITRU, Adriana LUNGU, "ROLE OF MINERAL FERTILIZATION IN ACCELERATING THE BIOREMEDIATION PROCESS OF A SOIL POLLUTED WITH CRUDE OIL", Research Journal of Agricultural Science, Vol. 41 (2), 2009, 127-137, ISSN 2066-1843 (COTATIE B+).

Comunicari la manifestari internationale:

Stela IANCU, Monica DULDNER, Emeric BARTHA, Maria MAGANU, Loredana BARBU, "SYNTHESIS OF SOME BIODEGRADABLE, WATER DISPERSIBLE, FILM-FORMING CO-POLYESTERS FROM PET WASTES AND DIOLS DERIVED FROM BIOMASS", 2-nd EUCHEMS CHEMISTRY CONGRESS, 16-19 septembrie 2008, Torino, Italia.

Cornelia ILIE, Stela IANCU, Monica DULDNER, Dan-Florin ANGHEL Sandu PERETZ, Adriana BARAN, Gabriela STINGA, Monica MAXIM, Marieta BALCAN, Alina IOVESCU, Teodora STAICU, Marian MICUT, "COPOLYESTER AQUEOUS DISPERSIONS BASED ON CHEMICAL RECYCLED PET BOTTLE WASTES FOR COATING APPLICATIONS", IX-eme Colloque Franco-Roumain sur les Polymeres, 2729 august 2009, Alba Iulia, Romania.

Stela IANCU, Monica DUDNER, Emeric BARTHA, Cristian NICOLAE, Dragos GHERASE, Florina TEODORESCU, Sorina GAREA, "COPOLIESTERI BIODEGRADABILI DIN DESEURI DE PET SI MATERIALE REGENERABILE", Simpozion international PRIORITATILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA PRIOCHEM, editia a V-a, 28-30 octombrie 2009, Sinaia, Romania.

Anca-Rovena LACATUSU, Stela IANCU, Monica DULDNER, Radu LACATUSU, Mihail DUMITRU, Mihaela LUNGU, Claudia BALACEANU, Rodica LAZAR, Amelia ANGHEL, Andrei VRINCEANU, "MODIFICARI CHIMICE IN SOLUL FERTILIZAT CU INGRASAMINTE MINERALE COMPLEXE ACOPERITE CU PELICULE COPOLIESTERICE SINTETIZATE PRIN RECICLAREA CHIMICA A DESEURILOR DIN PET", Simpozionul International "Mediul si Dezvoltarea Durabila", 16-18 octombrie 2009, Iasi, Romania.

Anca-Rovena LACATUSU , Radu LACATUSU, Stela IANCU, Monica DULDNER, "THE EFFECT OF COMPLEX MINERAL FERTILIZERS COATED WITH CO-POLYESTER FILMS FROM PET WASTE RECYCLING ON SOIL CHEMICAL PROPERTIES", Al 15-lea Congres Mondial de Ingrasaminte, 29 august-2 septembrie 2010, Bucuresti, Romania.

Emeric BARTHA, Stela IANCU, Monica DULDNER, Loredana BARBU, Maria MAGANU, "GLYCOLYSIS OF PET WASTES WITH ISOSORBIDE: ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF HYDROXY OLIGOESTERS", International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, 15-17 September 2010, Bucharest, Romania.